Pertvaros

Pertvaros ne tik atskiria patalpas, bet ir sumažina garso sklidimą iš vienos patalpos į kitą. O gaisro atveju, pertvaros gali sustabdyti ir ugnies plitimą iš vienos patalpos į kitą. Norminiuose dokumentuose ir projektuose yra numatyti pertvarų garso ir (arba) atsparumo ugniai reikalavimai. Todėl renkantis pertvaros konstrukciją, reikia atsižvelgti į joms keliamus reikalavimus. Montuojant pertvaras, būtina kruopščiai atlikti visus darbus ir ypatingą dėmesį skirti visų siūlių, perėjimų ir sujungimų sandarinimui.

PAROC Sonus“ – tai naujos nedegios, akmens vatos plokštės, skirtos gyvenamųjų patalpų, biurų vidaus pertvarų garso izoliacijai.

Nedegi „PAROC Solid" izoliacija yra naudojama pertvarų garso izoliacijai, kur keliami didesni garso izoliavimo reikalavimai.


 

 

Atsparumas ugniai Garso izoliavimo indeksas Rw Konstrukcija ( mm)
Gipso kartono plokštė Metalinis profiliuotis Paroc akmens vata Gipso kartono plokštė
Pertvara, metalinis karkasas EI 30 40 dB (ETA 07/0071) 13 75 PAROC Sonus 75 13
EI 30 43 dB 13 100 PAROC Sonus 100 13
EI 60 40 dB 13 75 PAROC Solid 75 13
EI 60 45 dB (ETA 07/0071) 13 100 PAROC Solid  100 13
Atsparumas ugniai Garso izoliavimo indeksas Rw Konstrukcija ( mm)
Gipso kartono plokštė Metalinis profiliuotis Paroc akmens vata Gipso kartono plokštė
Pertvara, metalinis karkasas EI 90 55 dB (ETA 07/0071) 2*13 100 PAROC Solid  100 2*13
Atsparumas ugniai Garso izoliavimo indeksas Rw Konstrukcija ( mm)
Gipso kartono plokštė Metalinis profiliuotis Paroc akmens vata Gipso kartono plokštė
Pertvara, metalinis karkasas EI 90 58 dB (ETA 07/0071) 2*13 75* PAROC Solid 100 2*13

*Metaliniai profiliuočiai yra perstumti vertikalioje plokštumoje taip, kad bendras ertmės plotis būtų 100 mm.